TopDierenwinkels

Rus

De Rus, ook wel brandneus, Pools konijn of Egyptian Smut genoemd, is een van oorsprong Engels konijnenras met een maximaal gewicht van 2,5 kilo. De konijnen vallen op door de bijzondere uitmonstering van hun vacht. Enkel de snuit, oren, poten en staart zijn donkergekleurd, terwijl de rest van het lichaam een spierwitte vachtkleur behoort te hebben. Hoe ziet de Rus eruit, welke kleuren zijn er toegestaan en welke karaktereigenschappen horen bij het Ruskonijn?

Andere benamingen van de rus

In vroegere perioden stond de Rus ook bekend onder deze namen: 

 • Afrikaans konijn
 • Brandneus
 • Chinees konijn
 • Egyptian Smut
 • Himalayan
 • Lapin de garanne de Russien
 • Pools konijn
 • In Engeland is de naam Himalayan nog steeds gebruikelijk voor dit ras.

Land van herkomst

De Rus komt, niet zoals de naam doet vermoeden uit Rusland, maar uit Engeland.

Geschiedenis van dit konijn

In China bestaan al vele honderden jaren konijnen met de bekende Rus-uitmonstering. In China stonden deze konijnen bekend als symbool voor hun vruchtbaarheid en de dieren werden aan het begin van het jaar geofferd aan de goden. Ook zijn er vermeldingen uit Rusland afkomstig waarbij konijnen met een Rus-uitmonstering in het wild leefden. 

Het is onbekend hoe deze typisch gekleurde konijnen in Engeland terecht zijn gekomen, maar men vermoedt dat de konijnen met Engelse zeevaarders uit het Himalayagebergte zijn meegenomen op de schepen. Wat wél bekend is, is dat de Rus in Engeland al in de 19e eeuw gefokt werd onder de naam Himalayan. De eerste documentatie over Russen in Engeland dateert uit het jaar 1857. In 1854 werd het ras in Frankrijk al beschreven onder de naam Lapin de garanne de Russien. In 1893 werden de eerste Ruskonijnen in Duitsland gefokt.

De eerste Russen waren konijnen met een zwarte uitmonstering, maar in de loop der jaren werden er ook andere kleuren waargenomen. De zwarte kleurslag is echter nog steeds het meest populair, omdat deze het meest scherpe en duidelijkste contrast laat zien met de verder compleet witte vacht. 

Uiterlijke kenmerken van de rus

Als je naar de Rus kijkt, zie je een konijn met een vrij langgerekt lichaam en een slanke bouw. De achterhand moet volgens de rasbeschrijving vloeiend afgerond zijn, de poten behoren vrij lang en rank te zijn. De kop past goed bij het lichaam en is vrij lang en mag bovendien niet te breed zijn. De oren hebben een lengte van zo’n 9 centimeter en het gewicht mag hooguit 2,5 kilo zijn in de meeste landen. Toch zijn er ook landen die een ander gewicht hanteren bij de Rus, waarbij de dieren een gewicht van maximaal 3 kilo mogen hebben. De oogkleur behoort bij de Rus altijd rood te zijn.

Vacht

De vacht van een Rus is kortharig en goed aanliggend. De haren zijn dicht ingeplant en voelen erg zacht aan. 

Kleur en uitmonstering

De typische kleur waar de Rus zo om bekend is geworden, is het gevolg van een kleurmutatie. De daadwerkelijke kleur van het konijn toont zich alleen op de lichaamsuiteinden zoals de oren, snuit, poten en staart. Dit wordt veroorzaakt door een recessief gen dat ervoor zorgt dat de kleur alleen op de koudere, minder goed doorbloede lichaamsdelen van het lichaam tot uiting komt. Op de romp, waar het lichaam het warmst is, komt de kleur niet tot uiting en is er alleen een witte vacht zichtbaar. 

De meeste Rus-konijnen hebben een zwarte uitmonstering, alhoewel ook de volgende kleuren voorkomen bij het ras:

 • Blauw
 • Havanabruin
 • Gouwenaar (lilac)
 • Verzilverde haartoppen

In wezen is het mogelijk om alle mogelijke kleuren te verkrijgen bij de Rus, als er gekruist wordt met konijnen met een andere vachtkleur.

Konijnen waarbij de uitmonstering perfect is, heeft de snuit een ovale aftekening die doorloopt over de onderkaak. De kleur moet scherp afgetekend. Typerend voor de Rus is dat alle konijnen geheel wit of muisgrijs geboren worden. De donkere extremiteiten (snuit, oren, poten, staart) beginnen pas te verkleuren als ze een aantal weken oud zijn. Wanneer het konijn 6 tot 8 maanden oud is, is pas duidelijk hoe de uitmonstering zich precies uit en of de kleur scherp begrensd is. 

Karakter van deze konijnen

Russen staan bekend om hun rustige en vriendelijke karakter.

Gebruiksdoel

In de beginperiode van het ras, vanaf ongeveer halverwege de 19e eeuw, was dit ras vooral geliefd voor zijn bont. Maar na de Tweede Wereldoorlog wordt de Rus vooral gezien op tentoonstellingen en wordt het gehouden door sportfokkers. Ook vindt de Rus zijn weg steeds meer naar de huiskamers, waar het wordt gehouden door volwassenen en kinderen. 

Bijzonderheden en overige informatie

Er bestaat ook een grotere en zwaardere variant van de Rus, welke de naam Grote Rus draagt. Dit ras heeft een gewicht tussen de 3,5 en 5 kilo en is wat meer gedrongen en geblokter dan de ‘kleine’ Rus.