TopDierenwinkels

Ancona

De ancona is een prachtig kippenras van het landhoentype en komt oorspronkelijk uit de gelijknamige regio in Italië. De dieren zijn actief en houden ervan om veel te bewegen. Ze staan bekend om hun goede legcapaciteit, maar broedsheid komt niet tot nauwelijks voor bij de ancona. Hanen wegen zo’n 2 tot 2,5 kg, en hennen tussen de 1,75 en 2 kg. Door hun actieve karakter zijn ancona’s minder geschikt om de vrije uitloop te genieten, maar ze kunnen wel binnen het terrein gehouden worden door een hek te plaatsen met een minimale hoogte van 1,80 meter.
kippenrassen topdierenwinkels

Aarschots hoen

Het aarschots hoen is een zeer zeldzaam Belgisch kippenras dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw zelfs volledig was uitgestorven, maar door fanatieke fokkers toch weer is teruggefokt. Dit kippenras is een typisch dubbeldoelras, wat inhoudt dat ze zowel voor het vlees als de eieren gehouden kunnen worden. Tegenwoordig wordt het aarschots hoen vooral gehouden als sierras en door fokkers en liefhebbers die graag met de dieren naar pluimveetentoonstellingen gaan om het ras onder het grotere publiek te promoten.

kippenrassen topdierenwinkels

Andere benamingen

De ancona staat ook bekend onder de volgende namen:

  • Ancona hoen
  • Ancône
  • Ankona
  • Ankony

Land van herkomst

De ancona komt oorspronkelijk uit Italië.

Geschiedenis

De ancona dankt zijn naam aan de Italiaanse stad Ancona, waar het ras voor langere tijd min of meer raszuiver werd gehouden. Halverwege de 19e eeuw werd de ancona door de Britten meegenomen naar Groot-Brittannië. Hoewel het ras in Italië al redelijk populair was, werd de ancona pas echt populair na aankomst in Engeland. Vanuit Engeland werd de ancona al snel geëxporteerd naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

Uiterlijk

De ancona is een typische landhoender met mooie, opvallend gele poten en een zwart-witte tekening. Het landhoentype houdt in dat de hoenders enigszins gestrekt van bouw zijn en bovendien over een ranke bouw beschikken. De rug is vrij lang en behoort volgens de rasbeschrijving in een vloeiende lijn over te lopen in de staart. De staart wordt middelhoog gedragen. De staart bestaat uit lange, brede pennen die goed gespreid worden gedragen. De haan heeft bovendien een rijke sierbevedering in zijn staart.

Wanneer je naar de ancona kijkt, zie je dat het dier een sterke gelijkenis vertoont met die van de leghorn, een hoenderras dat eveneens bekend staat als goed legras en ook uit Italië afkomstig is. Hanen hebben een gewicht van 2 tot 2,5 kilogram, hennen zijn wat lichter met een gemiddeld gewicht van 1,75 tot 2 kilogram.

De looppoten van een ancona hebben een normale lengte met een gele beenkleur. Het liefst worden ancona’s gezien met een aantal donkere vlekjes aan de voorkant van de looppoten. De kop heeft witte oorlellen en roodbruine ogen. Ancona’s hebben een vrij grote, donkere kam. Bij hennen die aan de leg zijn, valt de kam aan de achterzijde om. Er bestaan ook ancona’s met een rozenkam, maar deze komen minder vaak voor en worden niet in alle landen erkend.

Bij de ancona worden de dieren met verschillende kamvormen (enkele kam en rozenkam) regelmatig gekruist. De rozenkam is hierbij dominant over de enkele kam. Wanneer je een rozenkammig dier hebt, is er van de buitenkant niet te zien of het dier fokzuiver is voor deze kamvorm. Wanneer er twee rozenkammige ancona’s met elkaar gekruist worden, is het dan ook goed mogelijk dat er enkelkammige kuikens uit het ei kruipen.

Kleuren

Oorspronkelijk komt de ancona alleen voor in de kleurslag zwart-witgepareld. Later is er nog een kleurslag bijgekomen, blauw-witgepareld, wat een verdunning is van de originele kleurslag. Blauw-witgepareld wordt niet in alle landen erkend.

Karakter

Ancona’s staan bekend om hun actieve karakter en ze zijn er dan ook dol op om de hele dag bezig te zijn. Wanneer de ancona goed verzorgd wordt en de eigenaar of verzorger ze rustig benaderd, wordt de ancona wel vertrouwelijk. Toch komt het zelden voor dat ancona’s echt handtam worden. Net als de meeste landhoenders, kunnen ancona’s goed vliegen. Wanneer de dieren dan ook in een vrije uitloop gehouden worden, moet er een hek geplaatst worden van minimaal 1,80 meter hoog om te voorkomen dat de dieren van het terrein af gaan en op plaatsen komen waar ze niet horen.

Broedsheid en eieren

De ancona legt behoorlijk wat eieren per jaar. De hoeveelheid eieren verschilt nogal wanneer er verschillende bronnen hierop worden nageslagen. De ene bron meldt dat de ancona zo’n 140 eieren per jaar legt, terwijl andere bronnen 200 tot 220 eieren op jaarbasis aanhouden. De eieren hebben een witte schaal en wegen 55 tot 60 gram per stuk.

Net zoals bij andere landhoenders het geval is, zijn ancona-hennen niet tot nauwelijks broeds. Wanneer men dus eieren van de ancona wil uitbroeden, zal er gebruik gemaakt moeten worden van kippenrassen die goed broeds worden, zoals de zijdehoender. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een broedmachine om de eieren uit te broeden.

Gebruiksmogelijkheden

De ancona is een typisch legras dat veelvuldig wordt gehouden voor de eieren. Echter wordt de ancona haast niet meer in de commerciële leghouderijen gehouden, daar er leghybriden zijn ontwikkeld die nog meer eieren leggen dan de ancona. Ook worden ancona’s op grote schaal gehouden door hobbyfokkers en sportfokkers die met de dieren naar tentoonstelling gaan. Ancona’s worden ook steeds meer gehouden als sierras voor in de tuin of op het erf, omdat ze leuk zijn om naar te kijken.

Bijzonderheden

De zwart-witgeparelde kleurslag staat erom bekend onderhevig te zijn aan veranderingen. Elke keer wanneer een dier in de rui is geweest, worden de witte vlekjes groter. Daarom is een jonge ancona overwegend zwart met kleine witte vlekjes, en zijn dieren van een aantal jaren oud veel witter.

Overige informatie

De ancona komt ook voor in een verdwergde variant, namelijk de anconakriel. In Nederland is de ancona een zeer zeldzaam kippenras. Naar schatting komen er in 2020 maar 10 fokkers voor die zich gespecialiseerd hebben in de fok van ancona’s binnen Nederland.