TopDierenwinkels

Meissner Hangoor

De Meissner hangoor is een middelgroot konijnenras dat zijn oorsprong kent in de Duitse plaats Meiszen. Het is daar aan het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld uit diverse rassen, maar is helaas nooit erg populair geworden. Zowel in Duitsland als daarbuiten is de Meissner hangoor als zeer zeldzaam te noemen. De dieren hebben een leuk, vriendelijk en grappig karakter en hun vacht laat een mooie verzilvering zien – een erfenis van hun voorvaders de klein zilver en groot zilver.

Andere benamingen

De Meissner hangoor staat ook bekend onder de volgende namen:

 • Meissner lop
 • Meiβner widder
 • Meissner widder
 • Meissner widderkaninchen
 • Meissner hangoorkonijn

Land van herkomst

De Meissner hangoor komt oorspronkelijk uit Duitsland.

Geschiedenis van dit mooie konijnenras

De Meissner hangoor is een konijnenras dat oorspronkelijk uit Duitsland komt. Het ras is ontwikkeld door de konijnenfokker R. Reek, woonachtig in de Duitse plaats Meiszen. Aan het eind van de negentiende eeuw wilde hij een hangoor fokken met een verzilverde vacht. Hiervoor gebruikte hij diverse hangoorkonijnen (Franse hangoor en Engelse hangoor), gekruist met klein zilvers en groot zilvers. Toch is het onduidelijk welke rassen hij precies heeft gebruikt, aangezien de fokker dit altijd geheim heeft gehouden. Maar door kritisch naar het uiterlijk en gedrag van de konijnen te kijken, is aan te nemen dat bovengenoemde rassen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Meissner hangoor. 

Het eerste Meissner hangoor-exemplaar had een zilverzwarte vacht en werd in Duitsland in 1906 voor het eerst tentoongesteld onder de naam Meissner Widder. In de beginperiode was alleen de zwarte kleurslag toegestaan volgens de rasbeschrijving, alhoewel er tegenwoordig meerdere kleuren voorkomen binnen het ras. 

In 1927 is de Meissner hangoor in Nederland erkend. 

Uiterlijk van de Meissner hangoor

Als je naar de Meissner hangoor kijkt, zie je een matig gestrekt konijn met korte en flink gespierde poten. Het lichaam moet breed en goed gevuld zijn. Volgens de rasbeschrijving is de hals erg kort en vooral gespierd en breed. De rugbelijning is gewelfd en de achterhand is breed en vol en loopt mooi rond af. De kop van een Meissner hangoor is fors en breed en ze moeten goed ontwikkelde wangen hebben. De neusrug is altijd gebogen in een typische ramsneus en de ruimte tussen de ogen is tamelijk breed. Rammen van dit ras hebben altijd een wat geprononceerdere kop dan de voedsters. 

De oren zijn dik, breed, stevig, flink ontwikkeld en goed afgerond aan het uiteinde. De afronding moet de vorm van een soort lepel hebben. Van punt tot punt, inclusief de schedel, is de lengte van de oren 38 tot 42 centimeter. 

Konijnen van dit ras worden tussen de 3,5 en 5,5 kilo zwaar.

Vacht van dit konijn

De vacht van een Meissner hangoor moet van een goede kwaliteit zijn, hier wordt op tentoonstellingen ook zeer streng op gecontroleerd. De vacht moet dicht ingeplant zijn, zacht aanvoelen en bovendien goed glanzen en goed op het lichaam aansluiten. 

Kleuren van de Meissner hangoor

De Meissner hangoor komt voor in diverse kleuren: 

 • Konijngrijs
 • Zwart
 • Geel 
 • Blauw
 • Bruin
 • Blauwbont
 • Zwartbont
 • Bruinbont
 • Madagaskar
 • Madagaskar bont

Daarnaast heeft de vacht een mooie verzilvering, waarbij er gestreefd wordt naar een verzilvering die zo mooi mogelijk verdeeld is over het hele lichaam. Maar vaak wordt bij dit ras gezien dat er op de poten, kop en oren minder tot geen verzilvering aanwezig is. De oogkleur van dit ras moet aangepast zijn op de vachtkleur. De kleuren van de Meissner hangoor moeten zo intens mogelijk zijn, om de verzilvering op de vacht zo goed mogelijk te laten uitkomen.

Jonge konijnen vertonen nog geen verzilvering in hun vacht, zij hebben een effen gekleurde pels. Pas na vijf tot zes weken begint de verzilvering zich te ontwikkelen bij dit ras.

Karakter van dit konijnenras

De Meissner hangoor staat bekend om zijn rustige en aanhankelijke karakter. Verder wordt de Meissner hangoor ook wel omschreven als erg vrolijk en af en toe behoorlijk lui.

Gebruiksmogelijkheden van dit ras

De Meissner hangoor is een zeer onbekend ras en is zelfs in Duitsland en de omringende landen zeer zeldzaam te noemen. Ver buiten Duitsland wordt dit ras eigenlijk niet waargenomen. In Duitsland, Nederland en België wordt de Meissner hangoor nog wel op tentoonstellingen ingezonden. 

De Meissner hangoor wordt vooral gehouden door sportfokkers, die het leuk vinden om met hun konijnen naar tentoonstellingen te gaan om een zo goed mogelijke Meissner hangoor in te zenden. Ook wordt de Meissner soms gehouden als huisdier. 

Bijzonderheden

Jonge konijntjes beginnen pas als ze vijf tot zes weken oud zijn de verzilvering op hun vacht te ontwikkelen. 

Duitse hangoor of Meissner hangoor?

De Meissner hangoor wordt soms nog wel eens verward met de Duitse hangoor, omdat het beide hangoorrassen uit Duitsland zijn. De Meissner hangoor en de Duitse hangoor zijn echter twee verschillende rassen die zeer weinig overeenkomsten vertonen.